Ватростална опека за резервоар стаклене посуде / х1>